فلکس لب

استودیو طراحی شده برای انجام کلاسهای گروهی ۸ نفره یوگا، رامبل (ترکیب کیک بوکس و فانکشنال با وزن بدن) و ژیمناستیک

استودیو طراحی شده برای انجام کلاسهای گروهی ۸ نفره یوگا، رامبل (ترکیب کیک بوکس و فانکشنال با وزن بدن) و ژیمناستیک