فعالیت ها

ما اصیل هستیم

اینجا در گُردان، ما آن چه را که می گوییم تمرین می کنیم. ما جامعه ای سخت کوش و خوشحال هستیم، عاشق رو یارویی با چالش ها بوده و هر روز فعالیت های خلاقانه ای انجام می دهیم.

چیزهای خوب

بیاید به کار برسیم. پیشنهاد ما مزایا و حقوق رقابتی است که یک پکیج جامع برای تمام کارکنان پدید می آورد.

اتاق قرمز

جادویی که فقط مخصوص گُردان است را با ما تجربه کنید(به حساب ما).

برنامه

برای چیزهایی که میخواهید تلاش کنید. انجام دادن کار ها برای موفقیت ما ضروری است. برای همین است که برنامه های ما دارای انعطاف پذیری بالایی هستند. هر عضو گروه برای موفقیت تلاش می کند. به این تلاش بپیوندید.